A frencsájzolhatóság elemzése 2.

A részletek

Publikálta: Haraszti Mihály      Kategória: A frencsájz folyamata      Dátum: 2018.01.09.

A frencsájzolhatóság vizsgálata igen sok témára terjed ki. Aki a frencsájz gondolatával kacérkodik, ki kell válassza a legfontosabb tényezőket (általában max. 5 kérdést), amikre mindenképp pozitív választ kell kapnia, és azokat egy ún. megvalósíthatósági tanulmányban kell elemeznie. Ha valamely kérdésre ezek közül negatív választ kap, meg kell találnia a negatív válasz pozitívra fordításának módját. Ha ez nem sikerül, jobb, ha elfelejti a frencsájz kifejezést is. 

 

Ez a gyakorlat az évszázados piacgazdasággal és így jelentősebb frencsájz múlttal rendelkező országokban. Sajnos kis hazánkra ez egyáltalán nem jellemző, itt a vállalkozók sokkal inkább támaszkodnak saját feltételezéseikre, mint a tényekre. Ez azt is jelenti, hogy tulajdonképpen nincs is hálózati termék (lásd a frencsájz kettős rendszerjellegénél írottakat), vagyis a semmit árulják, nem beszélve az ún. frencsájz típusú üzletekről, ami már a szélhámosság fogalomkörébe tartozik.

Egy átfogó megvalósíthatósági tanulmány első és legfőbb kérdése, hogy meg lehet-e egyértelműen fogalmazni a múlt héten részletesen tárgyalt sikerreceptet. Ez annak elemzését jelenti, hogy a termék vagy szolgáltatás minden tervezett helyszínen valós igényeket elégít-e ki és a piaci akciók különböző fogyasztói környezetben nagyjából ugyanazokat a hatásokat eredményezik-e.

A frencsájzolhatóság kérdésének vizsgálata természetesen nem csak a piaci tényezők minden helyszínen való vizsgálatára szorítkozik. Legalább ilyen súllyal esnek a latba a vállalkozással kapcsolatos kockázati tényezők, és nagyon alaposan vizsgálják a humán faktort – a vállalkozás vezetőinek és munkatársainak a képességeit, és tudását.

Miután a megvalósíthatósági tanulmány – nevezzük is akármilyen néven – tulajdonképpen egy kockázatelemzés, kizárólag objektív kritériumok alapján szabadna levonni következtetéseit. Sajnos sokan túlontúl hajlamosak az általánosításra, ami részben el is fogadható egy ilyen kis piacon, mint a magyar piac, de a teljes gazdaságra igaz az is, hogy az 1+1 az esetek jelentős részében egyáltalán nem 2, maximum másfél, de sokszor még annyi sem. Nem ritka, hogy itt is igen mélyre kell ásni ahhoz, hogy rábukkanjunk azokra a hátráltató tényezőkre, melyek megakadályozzák, hogy egy sikeres független vállalkozás frencsájz formában is sikeres legyen.

Gyakorlati tapasztalatokon alapuló amerikai és német tesztek e tényezők igen széles, néha egymástól lényegesen eltérő listáját sorolják fel a frencsájzolhatóság vizsgálatára. Természetesen – bár minden ide vágó téma fontos – nem mindegyik bír meghatározó jelentőséggel.

Emeljünk ki néhány alapvető jelentőségű elemet közülük:

 • méret és élettartam

Egy vállalkozásnak elég hosszú múlttal, és várható jövővel kell rendelkeznie a piacon, hogy életképességét bizonyítsa és ne egy múló, időszakos igényre épüljön. Piacának mérete attraktívvá kell tegye mások befektetési igényének felkeltésére.

 • nyereségtermelő képesség

A vállalkozásnak produkálnia kell azt a bevételt, ami alkalmassá teszi arra, hogy a jövendő frencsájz átvevők erre építsék egzisztenciájukat. Ebben döntő a rendszertulajdonos rugalmassága, nyitottsága, és marketing tudása, hiszen szinte folyamatosan jelennek meg olyan újdonságok, eszközök és módszerek, melyek alapjaiban rajzolják át egy-egy szakma piaci helyzetét. A vállalkozásnak folyamatosan és a jövőre nézve kiszámíthatóan rendelkeznie kell a profittermelés képességével. A mértéket a befektetés megtérülése, a fizetendő díjak kitermelésének képessége és a tulajdonos és alkalmazottaik egzisztenciális igényeinek kielégítési lehetősége minősíti. A tervezett rendszer e képességét az üzleti terv eredményei hivatottak bizonyítani.

 • taníthatóság

A rendszer nem lehet túl komplikált, jól taníthatónak kell lennie mind a rendszerbérlő, mind annak alkalmazottai számára. A betanításnak garanciákat kell nyújtania a jövendő rendszerbérlőknek arra, hogy a már bizonyítottan sikeres módon képesek lesznek a rendszer működtetésére.

 • szabványosíthatóság, rendszerezhetőség

A rendszer összes lényeges elemének szabványosíthatónak kell lennie, alkalmasnak a rendszerbe foglalhatóságra. Ez a tulajdonsága biztosítja a rendszer uniformizálhatóságát, ami a siker egyik igen lényeges tényezője.

 • piaci értékesíthetőség

Ha egy rendszer nem “kommunikálható”, vagyis előnyei nem képviselhetők eredményesen a potenciális frencsájz átvevők felé, igen kicsi az esélye a széleskörű elterjeszthetőségnek. Ebben a vonatkozásban a frencsájz rendszer, mint áru, semmiféle formában nem különbözik bármely más terméktől, ugyanúgy el kell tudni adni, mint bármi mást. Marketingjének eredményessége határozza meg a sikert, de hatékony marketingje csak egy jól meghatározott, mások számára is egyértelmű előnyökkel rendelkező elképzelésnek lehet.

 • transzferálhatóság

A rendszernek “költöztethetőnek” kell lennie, pl. nem épülhet olyan anyagokra, melyek csak egy helyszínen elérhetők. A szükséges szaktudásnak is számos ponton elérhetőnek kell lennie, különben kizárt, hogy alkalmas jelentkezők bukkanjanak fel.

 • multiplikálhatóság

A sokszorosíthatóság minden frencsájz rendszer kidolgozásának elengedhetetlen előfeltétele. A tervezett módszernek minden helyszínen közel azonosan alkalmazhatónak kell lennie.

 • eredetiség

A rendszernek pozitív értelemben kell különböznie a versenytársak hasonló szolgáltatásaitól. Csak azért például, mert számtalan hamburgeres lánc létezik, még nem biztos, hogy egy tervezett új hamburgeres üzlet is franchisolható. Rendelkeznie kell olyan egyedi rendszerjegyekkel, melyek valamiben a konkurencia fölé emelik, de legalábbis tőlük pozitív értelemben megkülönböztethető.

 • reális anyagi igények

Bármilyen brilliáns is lehet egy elképzelés, nem lesz sikeres, ha a potenciális frencsájz átvevői körben nem léteznek a szükséges befektetéseket megengedni képes vállalkozók. A rendszertulajdonos túlzó anyagi igényei miatt is előfordulhat, hogy a termék vagy szolgáltatás olyan drága lesz, hogy a versenytásak támasztotta árversenyben alulmarad.

 • a vállalkozás versenyképessége

Ezen a ponton lehetséges a legtöbb vita, és itt bukik el számos kezdeményezés. Az még természetesnek tekinthető, hogy minden vállalkozó bele van szeretve saját vállalkozásába, és nem ismeri fel annak gyenge pontjait. Az sem ritka eset, hogy a független vállalkozás az eredeti helyszínen, annak versenyviszonyai között valóban elsöprően sikeres. Bárnennyire sikeres is egy vállalkozás, ajánlatos egy semleges, objektív, külső szakértővel átvilágíttatni a vállalkozást, mielőtt a csatlakozás lehetőségét a nyilvánosság elé viszik.

Tanácsadói pályám során nem egyszer találkoztam olyan gyenge vállalkozással, és mondhatni kutyaütő vállalkozóval, hogy egyszerűen nem értettem, hogyan juthatott eszébe egyáltalán a frencsájz gondolata.

Rosszabb ennél, ha valaki a frencsájz konstrukciót egyszerűen nyerészkedésre kívánja felhasználni. Van, aki eleve csalárd szándékkal lát neki. Voltam már szakértő olyan rendőrségi perben, hogy csak kapkodtam a fejem, milyen könnyű tízmilliókat keresni a frencsájz segítségével. Voltam tanácsadója olyan rendszerbérlők csoporjának, akik többmilliós befektetésük után maguk sem tudták megmagyarázni, hogyan lehettek olyan hiszékenyek.

Ezeket az eseteket nem is sorolom a frencsájz tárgykörébe, itt eleve nem is érdemes vizsgálni a frencsájzolhatóságot. Más kérdés a dilettantizmus, amiről ellenben általában külön könyvet lehetne írni.

A fenti felsorolás rendkívül félrevezető is, meg nem is. Nem az, hiszen a frencsájz elemekre koncentrál, ami mind igaz, de mégis az, mivel a frencsájz láncok kudarcai elsősorban nem ezek a tényezők miatt szoktak bekövetkezni, hanem a vállalkozás gyengeségei miatt, amikkel itt egyáltalán nem foglalkoztam.

Hiába csatlakoztak ugyanis egy lánchoz a legkíválóbb vállalkozók, ha az a vállalkozás

 • nincs rendesen felépítve
 • nem rendelkezik valós igényeket kielégítő, színvonalas és marketing szempontból is megfelelően kialakított termékpiramissal
 • nincs megfelelően pozícionálva
 • az üzleti modellje nem igazodik a potenciális vevők vásárlási szokásaihoz

és még hosszan lehetne folytatni a sort.

Ne feledd: még a legnagyobb nevek is kerültek a csőd szélére, mert el voltak szállva maguktól, mert valaha valóban sikeres eszközeiket és módszereiket örökkévalónak tartották, mert elbízták magukat és mohók lettek stb., stb., stb.

Ha a vállalkozással kapcsolatos tényezőkről is szeretnél olvasni, gyere ide, és olvasd el a itt szereplő cikkeket is. Hidd el, nincs olyan vállalkozás, mely ne kényszerülne arra, hogy folyamatosan vegye górcső alá a vállalkozás fontos tényezőit, és igazítsa hozzá az állandóan változó piaci környezethez.

Bár a sorozat bármikor elérhető ezen az oldalon, külön értesítést is kaphatsz a sorozat további részeinek megjelenéséről, ha ellátogatsz a főoldalra és feliratkozol.

Vélemény, hozzászólás?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment