Egy frencsájz vállalkozás lehetséges fejlődési pályája

A növekedés speciális útja

Publikálta: Haraszti Mihály      Kategória: A vállalkozás fejlődési pályája      Dátum: 2017.11.28.

Ugyan állandóan hangsúlyozom, hogy egy frencsájz vállalkozás alapjaiban nem különbözik egyetlen más vállalkozástól, mégis, fejlődési pályájának egy pontján teljesen más útra tér, és e ponttól abszolút más módszertennal és eszközökkel  fejlődik tovább.

Itt válik vállalkozásból frencsájz vállalkozássá. 

 

Legutóbbi bejegyzésemben vázoltam a növekedés lehetséges útjait. Konkrét megjelenésében ez az út jellemző minden vállalkozásra. A termelő és mezőgazdasági vállalozások útja a mennyiségi növekedés, ami akár a monopolhelyzet kifejlődéséig is tarthat. Az ún. megosztott iparágakban a növekedés útja kizárólag a hálózatosodás, ez még mindig belefér a tárgyalt módozatokba. Lehetséges innen egy mindenben eltérő út, a frencsájz útja, mely már nagyban spaciális vonásokat mutat fel.

Nézzük meg ezt vizuálisan ábrázolva. Az alábbi ábrán két fekvő nyolcas karikát látsz, melyek elemei A-val és B-vel vannak jelölve Az A nyolcas mutatja a vállalkozás tényleges állapotát, a B nyolcas pedig azokat a munkálatokat jelöli, melyek következtében a vállalkozás az éppen aktuális állapotába jutott.

A nyolcasok három színnel vannak jelölve, melyek jelentése a következő:

 • A zöld szín jelöli minden vállalkozás életének induló és fejlődő szakaszát. A vállalkozások döntő hányada itt éli le az életét, a termelő és mezőgazdasági vállalkozások élete csak itt zajlik.
 • A piros színű fázisba csak a megosztott iparágakban (kis- és nagykereskedelem, szolgáltatások, vendéglátás, idegenforgalom, kreatív iparágak) tevékenykedő vállalkozások jutnak, melyek megkezdik a saját tulajdonú hálózatok kialakítását, de innen már nem lépnek tovább.
 • A sárga szakasz azt a kísérleti fázist jelöli, ahol az uniformizált elemeket tesztelik a gyakorlatban.
 • A sárga/piros szakasz azt a saját tulajdonú hálózati fázist jelöli, ahol már nagyban folynak a frencsájz hálózat előkészületi munkálatai, és ahol a még szükséges változtatásokat elvégzik.
 • A kék színű szakaszban csak azok a megosztott iparágakba tartozó vállalkozások tevékenykednek, melyek frencsájz formában működő hálózatokat hoznak létre.

Hangsúlyozni szeretném, hogy nem minden vállalkozás megy át minden fázison. Rengeteg vállalkozás hagyja ki ezt vagy azt a fázist, éppen ez okozza gondjaik nagy részét, és általában ennek nincsenek is tudatában. Nem térnek vissza befoltozni a lukakat, hanem tüneti kezelést próbálnak meg alkalmazni, ami általában eredménytelen.

Vizsgáljuk meg egyenként a fázisokat:

 • B1

  A vállalkozóban megfogalmazódik a vállalkozás gondolata. Elvégzi azokat az elemzéseket, melyek alapján meghozhatja döntését.

 • A1

  Ha az elemzések pozitív eredményt hoznak, meghozza a szükséges döntéseket, és megalapítja a vállalkozást.

 • B2

  Megkezdődik a stratégia kidolgozása, kitűzik a célokat, és kidolgozzák a célok elérésének módozatait. A gyakorlati tapasztalatok fényében folyamatosan finomítják a vállalkozás üzleti modelljét, hozzáigazítják a valós piaci körülményekhez.

 • A2

  A vállalkozások leghosszabb életszakasza. Minden vállalkozás független vállalkozásként működik, vagyis nem része egyetlen hálózatnak sem. A vállalkozások döntő többsége ebben a szakaszban tevékenykedik, és a megosztott iparágakban működő vállalkozások kis része lép csak tovább a piros és kék szakaszba. Itt folyik a legnagyobb verseny, és csak azok képesek továbblépni, melyek kimagasló versenypozícióra képesek szert tenni.

 • 1. mérföldkő

  Lezárul azoknak a továbblépésre képes vállalkozásoknak a független szakasza, melyek tulajdonosa tovább szeretne növekedni és a piac nagyobb szeletét uralni. Innen a hálózatosodás veszi át a fő szerepet, legtöbbször saját tulajdonú lánc formájában, de a frencsájz azonnali alkalmazása is gyakori eset. A piros szakasz átlépése tehát reális alternatíva.

 • B3.

  A vállalkozás az eredeti vállalkozás mintájára újabb egységeket nyit. Ha több egységet is tervez, kidolgozza az egységek uniformizált elemeit, és kizárólag azokat alkalmazza.

 • A3.

  A vállalkozás immár saját tulajdonú hálózat formájában működik tovább. Piaci helyzete alapvetően megváltozik, hiszen az egységek lokálisan is kénytelenek versenyezni a többi hálózat egységeivel, valamint a független vállalkozásokkal, miközben láncként is bizonyítania kell életképességét.

 • B4.

  A hálózat, hogy növelje versenyképességét, összefog más vállalkozókkal és különböző társaságokat (beszerzési, marketing, gyártási) hoz létre.

 • B5.

  Azok a hálózatok, melyek saját tulajdonú hálózatként már nem képesek tovább terjeszkedni, ugyanakkor szeretnének még növekedni, megkezdik a frencsájz hálózat kiépítése lehetőségének vizsgálatát.

 • B6.

  Amennyiben ezek a vizsgálatok pozitív eredményre vezetnek, egy megvalósíthatósági tanulmányban foglalják össze következtetéseiket.

 • B7.

  Az elméleti, piaci következtetéseket pénzügyileg is alá kell támasztani. Üzleti tervben megalkotják a lánc pénzügyi modelljét.

 • B8.

  Következik a teljes rendszerkidolgozás.

 • 2. és 4. mérföldkő

  Lezárult az elméleti munkák sora. Immár minden ki van dolgozva, ami az egységek működésére vonatkozik, következhet a gyakorlati tesztelés.

 • A4

  A vállalkozás átmegy kisérleti üzemmódba, vagyis immár kizárólag azokat a módszereket alkalmazzák, melyeket a frencsájzolt egységek is használni fognak. Itt dől el, hogy helyesek voltak-e a következtetések, és ha nem, itt végzik el a szükséges módosításokat.

 • 3. mérföldkő

  Immár minden, amit elméletileg kidolgoztak, a gyakrolatban is ki lett próbálva, és elvégezték az esetleges módosításokat is. A jövendő frencsájz lánc egységmodellje készen áll.

 • A5.

  A hálózat saját tulajdonú láncként működik tovább, de valamely egysége továbbra is a szükséges újdonságok kísérleti terepéül, és majd a toborzás során a jelentkezőknek bemutató egységként is funkcionál.

 • B9.- B12.

  Elvégzik a hálózat elméleti munkáit.

 • B13.

  Miután a frencsájz hálózat alapvető változásokat hoz a vállalkozás életében, felkészítik a szervezetet a változásokra.

 • 5. mérföldkő.

  Minden készen áll a lánc gyakorlati megvalósítására.

 • B14.

  Megkezdődik a toborzás, kiválasztás, szerződéskötés.

 • 6. mérföldkő

  Az első szerződéskötéssel létrejön és megkezdi működését a frencsájz hálózat.

 • A6.

  A lánc frencsájz hálózatként működik tovább.

 • B15.

  Elvégzik a működtetéssel kapcsolatos feladatokat a lánc fennállásáig.

Mit is mond ez az ábra?

Az ábra legfőbb mondanivalója, hogy.egy vállalkozás élete egy folyamat. Valahol elkezdőkik és szerencsés esetben belátható időn belül nincs is vége. A fejlődést meg lehet tervezni, és tudatosan végrehajtani. Szinte alaphelyzetnek mondható, hogy nem jut mindig mindenre a legmegfelelőbb időben idő és erőforrás, de a lukakat még a baj bekövetkezte előtt be lehet foltozni. A lényeg, hogy a sürgős ne kerüljön mindig a fontos elé. Ebben van óriási jelentősége a frencsajz, mint siker sokszor emlegetett kényszereinek.

A vállalkozás állapota soha nem statikus. A verseny állandóan folyik, mindig születnek új vállalkozások, mások tönkremennek. A felelősséget azonban nem lehet senkire és semmire áthárítani, az mindig a vezetőé. Mindenki kerülhet önhibáján kívül is nehéz helyzetbe, de tartós sikerre kizárólag állandó tanulással, az újdonságok megismerésével, a vállalkozás állapotának a realitásokhoz való igazításával lehet számítani.

Nos, a feladatok megismerhetők, elvégezhetők, a siker kiszámítható.

Bár a sorozat bármikor elérhető ezen az oldalon, külön értesítést is kaphatsz a sorozat további részeinek megjelenéséről, ha ellátogatsz a főoldalra és feliratkozol.

Vélemény, hozzászólás?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment