Mi az első lépés?

Mielőtt egyáltalán elindulunk

Publikálta: Haraszti Mihály      Kategória: A frencsájz folyamata      Dátum: 2017.12.19.

Annál a pontnál indulunk, amikor a vállalkozás vezetői a további növekedés útját keresve eljutnak a frencsájz alkalmazásának a gondolatáig. Valóban erre vezet az utunk? Nagyobb piaci sikerünk lesz így? Elég vonzó lesz az ajánlatunk a többi vállalkozó számára? Alkalmas erre a vállakozásunk? – sorjáznak a kérdések, melyeket hosszan lehetne még sorolni.

 

Abból indulok ki, hogy a vállalkozás tulajdonosa valóban képzett vállalkozó, aki színvonalas vállalkozást épített, és tisztában van a frencsájz előnyeivel és kockázataival.

Ha valóban ez a helyzet, akkor részletesen meg kell válaszolnia sok-sok kérdést.

A legfontosabb alapkérdések:

 • rendelkezik olyan vállalkozással, mely bizonyítottan nagy üzleti potenciállal, és komoly növekedési kilátásokkal bír?
 • rendelkezik olyan termékkel és/vagy szolgáltatással, amely specifikumainál fogva nemcsak piacképes, hanem egyedi, sőt, a konkurens termékekhez és/vagy szolgáltatásokhoz képest kiemelkedő?
 • rendelkezik jól megválasztott vagy már korábban bevezetett márkanevekkel, mely a többi hasonló terméktől és/vagy szolgáltatástól, valamint vállalkozástól világosan és pozitív töltettel megkülönböztethetővé tehető?
 • rendelkezik olyan már a gyakorlatban bizonyított piaci modellel, mely a termékre/szolgáltatásra építve stabil versenypozíciót, netán versenyelőnyt képes biztosítani?
 • rendelkezik a fenti piaci és szakmai aspektusokon túlmenően olyan személyes tudással, tulajdonságokkal, készségekkel, és képességekkel, melyek alkalmassá teszik egy frencsájz hálózat felépítésére és sikeres működtetésére?

És a legfőbb kérdés:

 • Adottságait figyelembe véve a tervezett frencsájz hálózat nagyobb előnyökkel kecsegtet, mintha ötletét független vállalkozásban, vagy megfelelő erőforrások rendelkezésre állása esetén saját tulajdonú hálózat formájában valósítaná meg?

Vizsgáljuk meg egyenként e sorsdöntő kérdéseket:

 • rendelkezik olyan vállalkozással, mely bizonyítottan nagy üzleti potenciállal, és komoly növekedési kilátásokkal bír?

A bizonyítottan nagy üzleti potenciál az alábbiakban mérhető le:

 • a forgalom nagysága
 • mennyi idő alatt érték el a jelentős forgalmat?
 • hozzávetőlegesen mekkora a vállalkozás piaci részesedése?
 • a komolyan vehető országokban egy éves működés hiteles mérlegét és eredménykimutatását kell tudni produkálni. Ez Magyarországon az adóhivatalhoz beadott adatok hiteltelensége miatt nem érdektelen.

A növekedési kilátások megítélésénél figyelembe veszik

 • az adott vállalkozás piacának telítettségét,
 • a már működő vállalkozások területi eloszlását,
 • a piaci verseny élességét.

Ennél a témánál a legtöbb gondot az okozza, hogy a vállalkozás vezetése nem képes kritikusan szemlélni a vállalkozás helyzetét (ezzel saját tevékenységének eredményességét), és a szűkebb pátriájánál szélesebb piac reális kilátásait.

 • rendelkezik olyan termékkel és/vagy szolgáltatással, amely specifikumainál fogva nemcsak piacképes, hanem egyedi, sőt, a konkurens termékekhez és/vagy szolgáltatásokhoz képest kiemelkedő?

Egy kérdésre több jó válasz is létezik, ugyanígy egy feladatot vagy problémát is többféleképpen lehet megoldani. Nem azonos azonban a termékek és/vagy szolgáltatások megoldásértéke, vagyis hogy önmagukban képesek megoldani a feladatot vagy további eszközök is szükségesek, valamint a megoldást mennyire könnyíti meg az eszköz, és milyen feltételekkel és körülmények között (kényelem, gyorsaság stb.) lehet hozzájutni.

Természetes, hogy minden gyártó meg van győződve terméke mindenhatóságáról, a piacnak azonban egyáltalán nem biztos, hogy egyezik ezzel a véleménye. Igen komoly önkritika és a konkurens termékek ismerete szükséges a reális véleményalkotáshoz.

 • rendelkezik jól megválasztott vagy már korábban bevezetett márkanevekkel, mely a többi hasonló terméktől és/vagy szolgáltatástól, valamint vállalkozástól világosan és pozitív töltettel megkülönböztethetővé tehető?

A piaci verseny rendkívül hangsúlyos elemei a márkanevek. Ismertségük fokozására, minél több érték érzetének hozzákapcsolására milliárdokat költenek világszerte.

A frencsájz láncoknak különösen nehéz ebben a helyzete. Ha egy kisvállalkozás kényszerül arra, hogy az addigi lokális piaca helyett a teljes piacon ismertesse meg magát, teljesen más módszertant kell alkalmaznia, ami ráadásul esetenként nagyságrendekkel haladja meg pénzügyi lehetőségeit. Nem véletlen, hogy nagyon lukas a hálózatok ezirányú tevékenysége.

Akkor még nem is beszéltünk arról, hogy sokszor nem elég a lánc nevét bevinni a köztudatba, hanem a kulcstermékei márkaneveit is értéktartalommal kell megtöltenie. (lásd McDonald’s – Big Mac, Burger King – Whopper, Kentucky Fried Chicken – Hot Wings).

Ezt a pontot hajlamosak a hálózatosodásra készülő vállalkozások elhanyagolni, pedig a legtöbb esetben kritikus hátrányba kerülnek a kíméletlen versenyben, hiszen minden vállalkozás egy értékcsomagon nyugszik, és ha ezt nem sikerül tudatosítani a potenciális vevők körében, drasztikusan leértékelődnek azok a már megteremtett értékek is, melyek alapján jogosan tarthatnának igényt stabilabb és erősebb piaci pozíciókra.

 • rendelkezik olyan, már a gyakorlatban bizonyított piaci modellel, mely a termékre/szolgáltatásra építve stabil versenypozíciót, netán versenyelőnyt képes biztosítani?

Minden potenciális csatlakozó jogosan vár el garanciákat, amikor komoly összegeket invesztál a lánchoz való csatlakozásba, és egzisztenciáját másra bízza. Különösen kockázatos a hálózathoz először csatlakozók helyzete, amit a pénzügyi könnyítések kompenzálhatnak.

Mit jelent a bizonyított piaci modell? Ami az egyik helyszínen siker, garancia arra, hogy a piac más területein, más demográfiai, pszichográfiai körülmények között is sikerre vezet? Ki tudja garantálni, hogy a mai szédítő technológiai fejlődés nem jár olyan következményekkel, ami teljes iparágak megingását, vagy mások felemelkedését eredményezi?

A választ éppen az üzleti modell adhatja meg. Az Amazon, a Facebook, az Instagram, vagy éppen a magyar Prezi példája mutatja, hogyan válhat valamelyik vállalkozás üstökössé, vagy mások éppen hullócsillaggá. Nincsenek örök válaszok. Éppen a kreativitás, az egyediség, ami azért kikövetkeztethető a korábbi fejleményekből, a változás képessége lehet a garancia a jogos kérdések tömegére.

Sajnos az üzleti modell fogalma is bizonytalan a magyar kisvállalkozások körében, és megalkotásának színvonala kimondottan alacsonynak mondható. Utánzás, a szokásos módszerek – melyek némelyike már bevezetésekor is használhatatlan volt – kritikátlan átvétele, a kreativitás hiánya a fő okai sok vállalkozás siralmas piaci helyzetének.

Azt meg már tudjuk, hogy a verseny egyik fontos tulajdonsága, hogy mindent utólag tudunk meg, ezért a versenyelőny ténye igencsak ingatag talajon mozog.

Bármilyen furcsa, a legpozitívabb és legoptimistább válasz a kérdésre, hogy ugyanezek vonatkoznak a versenytársakra is. Miután a piacvezető pozíció elveszítése a kiválasztott réspiacon kellemetlen ugyan, de nem halálos, sőt, visszavehető, a megnyugtató fejlemények a környezetben találhatók meg.

Először is egyáltalán nem biztos, hogy a versenytárs(ak) jobb(ak), képzettebb(ek), kreatívabb(ak). Ha a lánc vezetése kreatív, és alkotóbb légkört teremt a vállalkozásnál, egyáltalán nem ördöngősség a stabil versenypozíció (ami nem feltétlen jelent piacvezetői pozíciót) elérése és megtartása.

Itt jut szerephez igazán a Magyarországon oly végzetesen elhanyagolt vállalati kultúra. Ha a munkatársakat a Maslow piramis törvényszerűségei figyelembe vételével kezelik, csodákra is képes lehet a vállalkozás.

 • rendelkezik a fenti piaci és szakmai aspektusokon túlmenően olyan személyes tudással, tulajdonságokkal, készségekkel, és képességekkel, melyek alkalmassá teszik egy frencsájz hálózat felépítésére és sikeres működtetésére?

Ez talán a legérzékenyebb és legkényesebb kérdés, mivel az adható válasz kizárólag szubjektív és időleges lehet.

Szubjektív, mert ki tudja reálisan értékelni önmagát? Melyik utasításhoz szokott vezető képes előre megítélni, hogy azokat az embereket is képes lesz-e motiválni, érvekkel meggyőzni, akiket legszívesebben úgy vágna ki a hálózatból, mint macskát az esőbe?

Időleges, mert ahogy a rendszerbérlők is egy emberi pályát futnak be, ami a pozitív attitűdöktől a negatívok felé vezet, ugyanez a helyzet a rendszertulajdonosoknál is. Ők is egyre türelmetlenebbé válnak az örökké lázongó, elégedetlenséget szító partnerekkel szemben, ők is egyre hajlamosabbak lesznek élni, esetenként visszaélni erőfölényükkel.

A pudding próbája az evés – tartja a mondás. A frencsájz esetén eleve későn derül ki, milyen íze van a vezetés puddingjának, és az se ritka eset, hogy az eredetileg finom étel időnként igencsak odakozmál.

És a legfőbb kérdés:

 • Adottságait figyelembe véve a tervezett frencsájz hálózat nagyobb előnyökkel kecsegtet, mintha ötletét független vállalkozásban, vagy megfelelő erőforrások rendelkezésre állása esetén saját tulajdonú hálózat formájában valósítaná meg?

Hiába ez a legfőbb kérdés, megválaszolhatatlan. A “mi lett volna, ha…” kérdésnek itt sincs semmi értelme, mert nem lehet egyszerre kétfelé menni.

Eleve: mit jelent a nagyobb előny?

Nagyobb bevételt, tönkrement idegekkel?

Nagyobb piaci pozíciót, romokban heverő korábban virágzó vállalkozással?

Híresebb nevet állandó veszekedésekkel?

Nagyságrendekkel több értekezlet, adattömeg, problémahalmaz?

Komoly sikerek, harmonikus együttműködés, elégedett, mosolygó arcok?

Széles a választék, és állandóan változik a kép is. Ma fent, holnap lent. A világ második legnagyobb hálózatának, a Domino Pizzának az irányítását is a második csődnél kivették a hitelező bankok az addigi menedzsment kezéből. A Wienerwald étteremlánc a csúcson 6.000-nél több étteremmel dicsekedhetett, amiből alig több mint 300 maradt, amikor megállt a mélyrepülése két tulajdonosváltás után.

Kinek van akkor itt igaza? Kinek lehet itt egyáltalán igaza?

Egy bizos: ha három egységnél többel rendelkezik egy saját tulajdonú lánc, kezdhet gyűjteni a tulaj ideggondozói kezelésére.

A több döntés kérdése.

Bár a sorozat bármikor elérhető ezen az oldalon, külön értesítést is kaphatsz a sorozat további részeinek megjelenéséről, ha ellátogatsz a főoldalra és feliratkozol.

Vélemény, hozzászólás?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment